Erotikon

Erotikon

Krajina: Československo

Rok: 1929

Dĺžka: 85

Réžia: Gustav Machatý

Klasický nemý film o spaľujúcej túžbe a vášni pripomenie v rekonštruovanej verzii 110. výročie narodenia českého režiséra svetového formátu Gustava Machatého. Banálnu zápletku o milostnom vzplanutí svetáckeho záletníka a osude železničiarovej dcéry povýšil Machatý vďaka geniálnemu režijnému štýlu a prevratnej kamere Václava Víchu na majstrovské dielo. Nemá "dráma lásky v siedmich dieloch" Erotikon mala autorovi pomôcť k mezinárodnému uznaniu. Škandalóznymi povesťami opradený film bol ešte pred dokončením predaný do zahraničia. Jeho "kozmopolitný" charakter i ambície potvrdzovalo medzinárodné herecké obsadenie na čele so slovinskou kráľovnou krásy Itou Rina. Námet v podobe "filmového manuskripta" Panenství napísal Vítězslav Nezval a rozpracoval ho Machatý. Ide o všedný príbeh milostného vzplanutia naivnej dedinskej dievčiny, ktorú privedie do druhého stavu ľahkovážny sveták. Aj keď sa zvedená a opustená žena neskôr vydá za šľachetného a zá-možného muža, znovu takmer podľahne milencovi. Erotikon je svojou formou podobne priekopnícke dielo ako režisérov najslávnejší snímok Extáza (1932). Neobsahuje síce tak "pohoršujúce" scény ako v Extázii, estetickými výrazovými prostriedkami a silnou erotickou vynaliezavosťou" sa však dotýka do tej doby tabuizovaných tém.

Nemý film ozvučí živá hudba!!!

ErotikonErotikonErotikonErotikon
Photos copyright © ASFK
Program FK - Filmy - Zaujímavosti - Kniha návštev - Informácie