Vytie

Vytie

Krajina: USA

Rok: 2010

Dĺžka: 90

Réžia: Rob Epstein, Jeffrey Friedman

Píše sa rok 1957 a v San Franciscu sa koná súdny proces kvôli básni Vytie. Film tieto pamätné dni pripomína prostredníctvom troch vzájomne prepojených línií: búrlivého života duchovného otca beat generation Allena Ginsberga, ktorý sa snažil nájsť svoje skutočné umelecké vyjadrenie, spoločenských reakcií na "obscénny" predmet procesu a halucinogénnej animácie, ktorá evokuje prekvapujúcu originalitu legendárneho literárneho diela. Všetky tri roviny vyúsťujú v žánrovom hybride, ktorý brilantne zachytáva kľúčový okamih - zrod alternatívnej beatnickej kultúry. Autori vo svojom hranom debute dokonale využívajú dokumentaristické korene a vyjadrujú sa ako skúsení rozprávači príbehov. Rozširujú predstavu, že "skutočný príbeh" môže byť stvárnený nielen trvaním na faktoch, ale aj odvodenou filmovou víziou, a tak je možné zachytiť ducha doby. Skvelá interpretácia nesmrteľnej básne a myšlienok novej generácie.

VytieVytieVytieVytieVytieVytieVytieVytie
Photos copyright © ASFK
Program FK - Filmy - Zaujímavosti - Kniha návštev - Informácie