Prežiť svoj život

Prežiť svoj život

Krajina: Česká republika - Slovenská republika

Rok: 2010

Dĺžka: 105

Réžia: Jan Švankmajer

Väčšina ľudí hovorí, že sa bojí smrti, ale je to naozaj tak? Naozaj sa bojíme zomrieť, alebo len máme strach skutočne žiť? Evžen žije dvojaký život. Jeden reálny a jeden vo svojich snoch. V reálnom živote má manželku Miladu, v sno-vom mladú milenku Evženiu. Cíti, že sny, ktoré ho od istého času sprevádzajú, majú hlbší význam, a preto sa obráti na psychoanalytičku... Čiastočne hraná a čiastočne animovaná komédia, inšpirovaná známou Freudovou hypotézou o výklade snov a skutočným snom Jana Švankmajera, sa pohráva s myšlienkou dvojakého života - reálneho a snového. Film Prežiť svoj život s výborným humorom otvára pomyselné dvere otázkam o ľudskej existencii, zmysle bytia, o bolesti, ale predovšetkým o láske mileneckej i materskej a o pominuteľnej tenkej hranici medzi snom a skutočnosťou. Prekliaty básnik Gérard de Nerval napísal: "Sen je druhý život." Tento film sa to snaží dokázať.

Prežiť svoj životPrežiť svoj životPrežiť svoj životPrežiť svoj životPrežiť svoj životPrežiť svoj život
Photos copyright © ASFK
Program FK - Filmy - Zaujímavosti - Kniha návštev - Informácie