Pán Nikto

Pán Nikto

Krajina: Belgicko - Francúzsko - Kanada - Nemecko

Rok: 2009

Dĺžka: 137

Réžia: Jaco Van Dormael

Roku 2092 je Mars prázdninovým miestom a Nemo Nobody žije bežný život po boku svojej ženy Elise a ich troch detí. Mr. Nikto je 117 ročný muž - najstarší človek na svete a posledný smrteľník v časoch, keď sa vďaka vedeckým poznatkom už neumiera. Nemo spomína na svoje tri životy, ktoré možno prežil s troma rôznymi ženami... V živote záleží len na rozhodnutiach, ktoré v je-ho priebehu robíme. Každý z nás má nekonečne veľa možností robiť dobré i zlé rozhodnutia. Nemo Nikto si predstavuje všetky možnosti, ktoré mal. V každej situácii mal na výber a zvolil si jednu z možností. Ambiciózny projekt Jaca Van Dormaela skúma rozdiel medzi ilúziou a realitou, obtiažnosť voľby, spletitosti lásky a nezvratnosti času. Pán Nikto určite nie je filmom pre každého, je to však určite úžasný estetický zážitok, múdra filmová skladačka mnohých paralelne platných možností, ktorá má kultový potenciál.

Pán NiktoPán NiktoPán NiktoPán NiktoPán NiktoPán Nikto
Photos copyright © ASFK
Program FK - Filmy - Zaujímavosti - Kniha návštev - Informácie