25 zo šesťdesiatych alebo Československá nová vlna I

25 zo šesťdesiatych alebo Československá nová vlna I

Krajina: Česká republika - Slovensko

Rok: 2010

Dĺžka: 100

Réžia: Martin Šulík

Dvojdielny celovečerný dokument predstavuje celkový pohľad na fenomén československej novej vlny v kontexte obdobia 60-tych rokov 20. storočia. Dvadsaťpäť profilov tvorcov s komentármi filmových historikov ponúka divákom širší pohľad na zlatú éru československého filmu. Film nadväzuje na cyklus portrétov Zlatá šedesáta (2009), ktorý bol založený na individuálnych výpovediach tvorcov. Oproti nemu však ukazuje českú i slovenskú kinematografiu 60-tych rokov v kontexte domácom, nadnárodnom i medzigeneračnom. Pomenúva, čím nová vlna prekročila dovtedajšie umelecké meradlá, o čo obohatila svetovú kinematografiu, kde zanechala nezmazateľnú stopu.

25 zo šesťdesiatych alebo Československá nová vlna I25 zo šesťdesiatych alebo Československá nová vlna I25 zo šesťdesiatych alebo Československá nová vlna I25 zo šesťdesiatych alebo Československá nová vlna I
Photos copyright © ASFK
Program FK - Filmy - Zaujímavosti - Kniha návštev - Informácie