Farma zvierat

Farma zvierat

Krajina: Veľká Británia

Rok: 1954

Dĺžka: 73

Réžia: John Halas, Joy Batchelor

Klasická satira Georga Orwella, v dobe totality povinné čítanie pre každého, kto režim "nežral", sa stala ostrou kritikou diktátorského stalinistického režimu. Hoci Orwell dokončil román roku 1944, vizionársky predpovedal celý rad povojnových udalostí. Animované prasce Major (Lenin), Snowball (Trockij), Napoleon (Stalin), kôň Boxer a všetky ostatné zvieratá uskutočňujú svoju Veľkú zvieraciu socialistickú revolúciu. Tvorcovia látku zovšeobecnili a výsledkom je dielo jasne odhaľujúce praktiky všetkých totalitných režimov, zahaľujúcich sa do demokratických hesiel a zároveo neštítiacich sa používať demagógiu, násilie a krutosť.

Farma zvieratFarma zvieratFarma zvieratFarma zvieratFarma zvieratFarma zvierat
Photos copyright © Louis De Rochemont Associates
Program FK - Filmy - Zaujímavosti - Kniha návštev - Informácie