Svätá tráva

Svätá tráva

Krajina: Poľsko

Rok: 2009

Dĺžka: 85

Réžia: Andrzej Wajda

Andrzej Wajda sa vo svojom najnovšom filme vracia k próze klasika Jaroslawa Iwaszkiewicza. Prináša príbeh starnúcej Marty, ktorá kvôli večne zaneprázdnenému manželovi zápasí s nudou a samotou. Nečakane stretáva mladého muža a začína prežívať druhú mladosť. Dej filmu sa prelína s osobnou spoveďou Krystyny Janda, ktorá sa rozhodla podeliť o svoj osobný zármutok zo straty milovaného človeka. Nezvyčajný Wajdov film tak ponúka mnohovrstvové zamyslenie sa nad úzkou hranicou medzi životom a smrťou.

Svätá trávaSvätá trávaSvätá trávaSvätá tráva
Photos copyright © Akson Studio
Program FK - Filmy - Zaujímavosti - Kniha návštev - Informácie