Taxidermia

Taxidermia

Krajina: Maďarsko

Rok: 2006

Dĺžka: 91

Réžia: György Pálfi

Maďarská kinematografia nemala dosiaľ dielo, v ktorom by bolo toľko expli-citných sexuálnych výjavov, násilností a nechutností. Provokatívny snímok Ta-xidermia je veľmi svojráznym, až extrémnym a osobito poňatým podobenstvom novodobých dejín maďarskej spoločnosti. Tri šokujúce príbehy deda, syna a vnuka (dôstojnícky sluha, preborník v rýchlojedení a odborník na vypchávanie) sú zaradené do troch rôznych spoločenských období. Taxidermia je film dokonale nepsychologický, stojaci mimo dobro a zlo a miešajúci odpudivosť i krásu v jednom veľkom, precízne kontrolovanom obraze chaosu života.

TaxidermiaTaxidermiaTaxidermiaTaxidermiaTaxidermiaTaxidermia
Photos copyright © Eurofilm Stúdió
Program FK - Filmy - Zaujímavosti - Kniha návštev - Informácie