Prach času

Prach času

Krajina: Grécko - Taliansko - Nemecko - Francúzsko - Rusko

Rok: 2008

Dĺžka: 126

Réžia: Theo Angelopoulos

Pán A. - americký režisér gréckeho pôvodu - sa vracia do Ríma, aby dokončil nakrúcanie filmu, ktoré z neznámeho dôvodu prerušil. Postavy vo filme sa navzájom strácajú a znova nachádzajú, osudovo sa míňajú v čase, priestore i v slede najdôležitejších udalostí druhej polovice 20. storočia: na Si-bíri, v Kazachstane, Nemecku a v Amerike. Od smrti Stalina cez aféru Watergate a vojnu vo Vietname až po pád berlínskeho múru. Prach času sa dotýka hľa-dania osobnej identity i pocitov vykorenenia. Nie je náhodné, že práve v koz-mopolitnom Berlíne sa stretávajú Žid Jakob a Gréci zatúlaní vo svete, aby si vyjasnili, čo je v živote skutočne dôležité a aby sa zmierili so svojím údelom. Zatiaľ čo kedysi ľudia trpeli pre svoj pôvod alebo presvedčenie, teraz ich sužuje neschopnosť účelne žiť, venovať sa svojim blízkym, neustála zaneprázdnenosť a zhon ich vzájomne odcudzujú. Životom unavený Jakob si len odovzdane povzdychne, že prach času padá na všetko...

Prach časuPrach časuPrach časuPrach časuPrach časuPrach času
Photos copyright © Aerofilms
Program FK - Filmy - Zaujímavosti - Kniha návštev - Informácie