Prehliadka slovenských filmov SLOVENSKÉ FILMOBRANIE 2009

Prehliadka slovenských filmov SLOVENSKÉ FILMOBRANIE 2009

Termín: 20.10.2008 - 22.10.2008


Pocta Ivanovi Palúchovi
20.10. o 18.00 film Noční Jazdci
20.10. o o 20.00 film Iná láska

Prítomný bude aj herec Ivan Palúch, bude sa predávať kniha Herec Ivan Palúch, beseda, autogramiáda


Súčasná slovenská kinematografia
21.10. o 18.00 film Osadné
21.10. o 20.00 film Pokoj v duši

Prítomní budú a filmy uvedú generálny riaditeľ SFÚ, estetik a filozov prof. Peter Michalovič, režisér Vladimír Balko a niekto z realizačného tímu filmu Osadné.


Zabudnuté filmy
22.10. o 19.00 film Zabudnite na Mozarta
22.10. o 21.00 film Kým sa skončí táto noc

K prehliadke slovenských filmov Tretie Slovenské filmobranie bude vydaný plagát i samostatný katalóg aj s presným programom.


Zmená programu možná!

Program FK - Filmy - Zaujímavosti - Kniha návštev - Informácie