Skafander a motýľ

Skafander a motýľ

Krajina: Francúzsko - USA

Rok: 2007

Dĺžka: 122

Réžia: Julian Schnabel

Dojemný, ale i humorný film o túžbe niečo dokázať a o sebareflexii muža, ktorý sa stal väzňom vo vlastnom tele. Skafander a motýľ je tretím filmom, v kto-rom sa Schnabel inšpiroval skutočným príbehom, a nielen to - všetky majú spo-ločné východisko: rozhranie medzi pominuteľnosťou a nesmrteľnosťou. Teraz sa však pokúsil o takmer nemožné - preniesť na filmové plátno príbeh Jeana-Dominiquea Banbyho (1952 - 1997), šéfredaktora časopisu Elle, ktorý po moz-govej príhode ochrnul. Hoci je schopný komunikovať so svetom len žmurkaním jedného oka, dokáže „nadiktovať” svoj príbeh, ktorý sa stal bestselerom.

Skafander a motýľSkafander a motýľSkafander a motýľSkafander a motýľSkafander a motýľSkafander a motýľ
Photos copyright © Pathé Renn Productions
Program FK - Filmy - Zaujímavosti - Kniha návštev - Informácie