Venkovský učitel

Venkovský učitel

Krajina: Česká republika - Francúzsko - Nemecko

Rok: 2008

Dĺžka: 117

Réžia: Bohdan Sláma

Nový film režiséra Bohdana Slámu tematicky nadväzuje na jeho dva pred-chádzajúce snímky - Divoké včely (2001) a Štestí (2005). Hlavným motívom je i naďalej hľadanie lásky a vlastného miesta v živote. Režisér, zároveň autor ná-metu i scenára, zachytáva vo svojom filme osudy troch hrdinov príbehu - uči-teľa, Marie i chlapca, ktorých náhodné stretnutie rozpúta veľký príbeh lásky, priateľstva a odpustenia. A práve schopnosť odpúšťania, ktorá pomáha obno-vovať vieru v zmysel života, je leitmotívom neobvyklého milostného príbehu.

Venkovský učitelVenkovský učitelVenkovský učitelVenkovský učitelVenkovský učitelVenkovský učitelVenkovský učitelVenkovský učitel
Photos copyright © Česká televize
Program FK - Filmy - Zaujímavosti - Kniha návštev - Informácie