Pásmo krátkych filmov

Pásmo krátkych filmov

Krajina: Slovensko

Rok: 2012

Dĺžka: 68

Réžia:

Nový distribučný projekt ASFK má za cieľ vytvoriť a poskytnúť priestor a platformu na kontinuálnu prezentáciu slovenskej krátkometrážnej a stredometrážnej produkcie (hrané, animované, dokumentárne filmy), ktorá sa v inej podobe ako na festivaloch a vo výnimočných prípadoch vo forme spojenej projekcie s celovečernými dielami, nedostane k širokej verejnosti. Mnohé zaujímavé diela, ktoré vznikajú na VŠMU v Bratislave, na Akadémii umení v Banskej Bystrici, na FAMU alebo na TU v Košiciach, resp. sú to nezávislo produkované krátke filmy mladých tvorcov, dostanú v tomto koncepčnom projekte plnohodnotný priestor na prezentáciu v kinách a alternatívnych priestoroch určených na projekcie po celom Slovensku. Zámerom je uvádzanie jedného pásma ročne. Pôjde o selekciu toho najlepšieho, čo sa v tejto oblasti na Slovensku za uplynulý rok nakrútilo.

Program FK - Filmy - Zaujímavosti - Kniha návštev - Informácie