Spomienka na Vladimíra Vysockého

Spomienka na Vladimíra Vysockého

Krajina: Rusko

Rok: 1986

Dĺžka: 67

Réžia: Vladimir Saveliev

Umelecký dokument, pokúšajúci sa o portrét nekonformného umelca pravdy, svedomia a cti. Jeho pôsobivý spev, prostredie Divadla na Taganke, s pietou snímané miesta jeho pobytu – všetko slúži k vytvoreniu podmanivej atmosféry filmu. Koláž obsahuje aj niekoľko amatérskych záznamov (stretnutia s priateľmi, s priaznivcami a novinármi, záznamy z koncertov, prechádzka ulicami). Autor vyjadril úctu k básnikovmu dielu bez začlenenia jeho života a odkazu do širšieho rámca sovietskej spoločnosti, ostávajúc pri nekonfliktnom uhle pohľadu. Film je rámcovaný „minipríbehom“ speváčky J. Kamburovovej, ktorá sa snaží objaviť spôsob interpretácie Vysockého piesní.

Program FK - Filmy - Zaujímavosti - Kniha návštev - Informácie