Katyň

Katyň

Krajina: Poľsko

Rok: 2007

Dĺžka: 117

Réžia: Andrzej Wajda

Jeden z najvýznamnejších režisérov poľskej i svetovej kinematografie sa rozhodol nakrútiť film o jednej z najväčších tragédii moderných dejín poľského národa. V jeho podaní je Katyň nielen príbehom žien, ktorým zbytočná smrť ich manželov, synov, bratov a príbuzných radikálne zmenila život, ale predovšetkým výpoveďou o poľskej spoločnosti, ktorá sa i vďaka masakru v Katyni, podobne ako tá československá, na takmer päťdesiat rokov dostala pod nadvládu najkrvavejších režimov 20. storočia... Píše sa rok 1939. Vypukla 2. svetová vojna a Poľsko je prvou priamou obeťou, keď si jeho územie rozdeľujú nacistické Nemecko a komunistický Sovietsky zväz. Zmätení civilisti i ustupujúci vojaci sa sťahujú pred nemeckou armádou stále viac na východ, kde na nich čakajú sovietski vojaci. Tí internujú dôstojníkov poľkej armády a príslušníkov inteligencie do zajateckých táborov. Nikto ešte netuší, že o niekoľko mesiacov vydá krvavý tyran Stalin rozkaz a vyše dvadsaťtisíc zajatcov nechá bez súdu popraviť.

KatyňKatyňKatyňKatyň
Photos copyright © Akson Studio
Program FK - Filmy - Zaujímavosti - Kniha návštev - Informácie