Hanba

Hanba

Krajina: Veľká Británia

Rok: 2011

Dĺžka: 101

Réžia: Steve McQueen

Hlavný hrdina Brandon je úspešný a finančne zabezpečený mladý muž, ktorý žije v súčasnom New Yorku s absolútnymi možnosťami. Napriek vysokému sociálnemu statusu je jeho vnútorná spokojnosť a sloboda deformovaná do sexuálnej závislosti a spoločenskej a osobnej frustrácie. Hanba je mrazivou analýzou vyprázdnenosti súčasnej produktívnej generácie, v ktorej sa neschopnosť lásky, citu a komunikácie s ostatnými transformuje do patologickej závislosti na cyklicky sa opakujúcich sexuálnych aktivitách.

HanbaHanbaHanbaHanba
Photos copyright © ASFK
Program FK - Filmy - Zaujímavosti - Kniha návštev - Informácie