Miestnosť samovrahov

Miestnosť samovrahov

Krajina: Poľsko

Rok: 2010

Dĺžka: 110

Réžia: Jan Komasa

Dominik je plod manželstva dvoch úspešných ľudí – biznismena Andrzeja a výkonnej riaditeľky Beaty. Do maturity mu ostáva 100 dní a ako jeden z naj-lepších žiakov s výbornými známkami má šancu dostať sa na najprestížnejšiu univerzitu. 100 dní však zmanená aj 100 dní dodržiavania školských pravidiel. Séria ponižujúcich situácií, v ktorých figuruje Dominikov spolužiak, a jeho svet sa rúca... Sleduje komentáre, ktoré o ňom šíria jeho rovesníci na sociálnych sieťach a doženie ho to až tak ďaleko, že sa už nechce vrátiť do školy a uzatvára sa do virtuálneho sveta. Ako avatar stretáva Sylviu, ktorá by možno spáchala samovraždu, keby nebolo tohto virtuálneho sveta, z ktorého už roky nevychá-dza. Dominik sa pridáva k jej priateľom v Miestnosti samovrahov, kde sa začína nebezpečná hra, ktorá sa postupne začína vymykať z rúk – Miestnosť samovrahov slúži len na to, aby šokovala vonkajší svet, nie na to, aby pomáhala riešiť problémy jej členov... Ide o život.

Miestnosť samovrahovMiestnosť samovrahovMiestnosť samovrahovMiestnosť samovrahov
Photos copyright © ASFK
Program FK - Filmy - Zaujímavosti - Kniha návštev - Informácie