Andrej Rubľov

Andrej Rubľov

Krajina: ZSSR

Rok: 1966

Dĺžka: 174

Réžia: Andrej Tarkovskij

Veľkolepá životopisná freska o maliarovi ikon Andrejovi Rubľovovi je povahopisom Ruska 15. storočia – politicky i kultúrne neobyčajne vypätej, dogmatickej a asketickej doby kruto poznačenej tatárskymi vpádmi, epidémiami, hladomorom. Tarkovskij vytvoril evokáciu vtedajšieho myslenia, cítenia a konania človeka, pričom do mozaiky epizód vložil nadčasové myšlienky a úvahy, najmä vieru v humanistický ideál, podľa ktorého myslenie a duchovnú slobodu nemôže zabiť v človeku nijaký vonkajší útlak a poroba. Ojedinelý opus v rámci historického žánru napĺňa jedno z Tarkovského kréd: „Umenie existuje výhradne preto, aby naprávalo svet.“

Andrej RubľovAndrej RubľovAndrej RubľovAndrej RubľovAndrej RubľovAndrej Rubľov
Photos copyright © ASFK
Program FK - Filmy - Zaujímavosti - Kniha návštev - Informácie