Karamazovi

Karamazovi

Krajina: Česká rep. - Poľsko

Rok: 2008

Dĺžka: 113

Réžia: Petr Zelenka

Príbeh sa odohráva v súčasnom Poľsku. Do Krakova prichádza skupina pražských hercov na čele s režisérom hry, aby na alternatívnom festivale v netradičnom priestore oceliarní uviedla divadelnú adaptáciu Dostojevského slávneho románu Bratia Karamazovci.. V diva-delnej dráme nabitej emóciami - láskou, žiarlivosťou, nenávisťou, sa riešia otázky viery, nesmrteľnosti a spásy ľudskej duše. Na pozadí divadelnej skúšky sledujeme osudy hereckého súboru, tragikomické príbehy hercov a režiséra. Do deja zasahuje i osobná tragédia jedného z divákov, ktorý prejaví nezvyčajné želanie: poprosí hercov, aby zahrali len pre neho. Skúška sa tak premení na strhujúce predstavenie, v ktorom herci vystupujú pre jediného diváka. Náhle najväčšia dráma neprebieha na javisku, ale v hľadisku…

KaramazoviKaramazoviKaramazoviKaramazoviKaramazoviKaramazovi
Photos copyright © CinemArt
Program FK - Filmy - Zaujímavosti - Kniha návštev - Informácie