Luk

Luk

Krajina: Južná Kórea - Japonsko

Rok: 2005

Dĺžka: 88

Réžia: Kim Ki-duk

Dvanásty film Kim Ki-duka otváral roku 2005 MFF v Cannes a stal sa jednou z veľkých udalostí filmovej sezóny. Pokračuje v ňom v línii budovania do seba uzavretých príbehov odohrávajúcich sa v ohraničenom priestore. Teraz je to loď, na ktorej žije starec a dievča. Starec čaká, kým dievča dospeje, lebo si ju chce vziať za ženu. Trpezlivo odpočítava dni, čo ostávajú do jej 17-tych na-rodenín. Dramatická zmena v ich stereotypnom živote nastane vtedy, keď k nim prídu na rybačku cudzinci z mesta. Od tej chvíle sa na palube začína takmer bez slov odohrávať dráma lásky a žiarlivosti, nenávisti a sebaobetovania sa.

LukLukLukLuk
Photos copyright © TFM Distribution
Program FK - Filmy - Zaujímavosti - Kniha návštev - Informácie